MIJN DFI

Inloggen

DIRECT CONTACT

+31 (0)318-303967

Betalen

Incasso vordering?

Sommatie ontvangen?

Betalen

U heeft een sommatie van DFI ontvangen. Het is van belang dat u zo snel mogelijk overgaat tot betaling om op die manier snel oplopende kosten van incasso en wettelijke rente te voorkomen.
Bent u het niet eens met de vordering? Dan kunt u uitsluitend schriftelijk een bezwaar indienen door een e-mail te versturen aan info@dfi-incasso.nl. Uw betwisting dient te zijn voorzien van een duidelijk gedocumenteerd bezwaar. Eventuele bewijsstukken kunt u als bijlage toevoegen.
Uiteraard kunt u de betaling per overschrijving van uw bank-of girorekening (spoed) uitvoeren. U dient de betaling altijd te doen op ons bankrekeningnummer NL52INGB0006197190 t.n.v. DFI Derdengelden onder vermelding van uw dossiernummer.

Bankgegevens

DFI Derdengelden
ING Bank: NL52INGB0006197190
BIC: INGBNL2A

Openingstijden

Ons kantoor is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Telefoonnummer: +31 (0)318-303967

Wijze van betaling

U dient de betaling over te maken op ING rekening NL52INGB0006197190 ter name van DFI Derdengelden. Vermeld bij de betaling altijd het dossiernummer.

Betalingsregeling

Indien u de vordering niet kunt betalen, kunt u ons met het onderstaande formulier verzoeken om akkoord te gaan met een betalingsregeling. Wel dient u ons in kennis te stellen van de reden waarom u de vordering niet direct kunt voldoen. Wij houden ons het recht voor om u te verzoeken ons in kennis te stellen van uw financiële situatie, denk hierbij aan uw inkomsten en uitgaven. Wij zullen uw voorstel bespreken met onze opdrachtgever. Wanneer wij een betalingsregeling met u overeenkomen, dient u deze stipt na te komen. Bij gebreke hiervan zal de regeling direct komen te vervallen waarna de vordering in diens geheel opeisbaar is.

Vul het formulier in