MIJN DFI

Inloggen

DIRECT CONTACT

+31 (0)318-303967

FAQ

Veelgestelde vragen

Facturatie

Welk betalingstermijn heb ik als particulier?

Dit kan erg variëren. In veel gevallen krijgt een particulier een betalingstermijn van 14 dagen, maar er is geen wet welke zegt hoelang het moet zijn.

Mag een bedrijf mij als particulier direct kosten rekenen na verstrijken van het betalingstermijn?

Nee dat mag niet! Er moet een aanmaning zijn verzonden met een betalingstermijn van 14 dagen. In deze aanmaning moet exact staan wat de consequenties zijn als u niet tijdig betaalt. Daarnaast moet tot op de cent nauwkeurig vermeld worden welke kosten erbij zullen komen.

Is er wettelijk betalingstermijn voor bedrijven (B2B)?

Ja deze is er. De wet zegt dat een factuur binnen 30 dagen voldaan dient te worden mits dit anders is overeengekomen. Zo kan er in de voorwaarden staan (welke u dient te accepteren) dat het termijn b.v. 14 of 60 dagen is. Een betalingstermijn van meer dan 60 dagen is alleen toegestaan als er aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Incasso

Wanneer mag een bedrijf mij als particulier incassokosten in rekening brengen?

Dit mag alleen na het versturen/verstrijken van de verplichte 14 dagen aanmaning.

Welke incassokosten mag een bedrijf mij rekenen als particulier?

Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd binnen de WIK Wet (wet incassokosten).

Welke rente mag een bedrijf mij als particulier in rekening brengen?

Als u particulier bent mag er alleen de wettelijke rente consumententransacties in rekening worden gebracht.

Wanneer mag een bedrijf mij als bedrijf incassokosten in rekening brengen (B2B)?

Dit mag direct na het verstrijken van het factuurtermijn. Er hoeft dus geen herinnering of aanmaning verzonden te worden.

Welke incassokosten mag een bedrijf mij als bedrijf rekenen (B2B)?

Dit is afhankelijk van de overeengekomen voorwaarden. Hier kan een ander bedrag in staan. Heeft u geen voorwaarden geaccepteerd zijn de wettelijk incassokosten van toepassing. (WIK of Rapport voorwerk II).

Welke rente mag een bedrijf mij als bedrijf in rekening brengen (B2B)?

Dit is de wettelijke handelsrente. Echter, hier kan van afgeweken worden als dit contractueel (of in de voorwaarden) anders is overeengekomen.

Legal

Mag iemand zomaar beslag leggen op mijn rekening/eigendommen?

Nee dat mag niet. U heeft als debiteur ook rechten. Er dient vonnis door de rechter te zijn uitgesproken voordat er beslag mag worden gelegd.

Wat gebeurt er als ik ben gedagvaard, maar ik ben niet komen opdagen?

De rechter zal dan een verstekvonnis uitspreken. In veel gevallen worden alle kosten toegekend door de rechter welke u dient te voldoen. Het is dus altijd verstandig wel naar de zitting te gaan.

Hoe verstandig is het om als bedrijf algemene voorwaarden te hanteren.

Dit is heel erg verstandig. Zorg er altijd voor dat deze worden geaccepteerd door uw klanten. Indien u geen algemene voorwaarden heeft neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij kunnen deze geheel op maat voor u opmaken.

Vragen over DFI

Wat zijn de kosten als ik een vordering uithanden geef aan DFI Incasso?

Niets! Wij rekenen geen kosten voor onze incassodiensten.

Zit ik aan een incassocontract vast?

Nee wij werken zonder incassocontract. U bent dus niet verplicht uw vorderingen aan ons uithanden te geven.

Als ik een lage vordering heb, heeft het dan zin om deze bij DFI Incasso onder te brengen?

Ja, aangezien wij geen kosten rekenen is het altijd zinvol om een lage vordering bij ons neer te leggen.

Wie krijgt de rente welke in rekening wordt gebracht?

De rente zijn een onderdeel van de kosten welke DFI in rekening brengt. Deze totale kosten dienen te worden voldaan door de debiteur. U betaalt ons zodoende niets.

Als ik mijn facturatie aan DFI wil uitbesteden, moet ik dit altijd doen via een facturatiecontract?

Nee dat hoeft niet. U kunt per factuur een opdracht bij ons indienen welke wij zullen behandelen.

Als ik een nieuwe klant bij DFI Incasso aanbreng, kan ik dan een beloning krijgen?

Ja, wanneer u een nieuwe klant aanbrengt dan belonen wij u voor uw doorverwijzing. Voor meer informatie neem dan contact op met een van onze adviseurs.